II PREMI FOMENT DE LA CULTURA DEL DISSENY

Surgenia, Centre Tecnològic Andalús de Disseny, té entre els seus objectius el de crear i fomentar la cultura del disseny dins la societat. Per a això, convoca el "II Premi Foment de la Cultura del Disseny", patrocinat per l'Editorial Gustavo Gili, per sensibilitzar sobre la importància del disseny.

Objectiu: adaptar els envasos a les necessitats de la gent gran.


El concurs està relacionat amb una temàtica d'interès per als ciutadans, lligada als seus desitjos, demandes i necessitats que futurs dissenyadors hauran de solucionar a través del disseny i aquesta II edició té per objecte el disseny d'envasos de productes agroalimentaris adaptats per a gent gran 3 materials: metall, plàstic i vidre . El termini de presentació de sol · licituds finalitzarà a les 14:00 hores del proper 21 de febrer.

El Premi està dirigit als estudiants de disseny dels diferents centres educatius d'Espanya, amb l'objectiu d'oferir la possibilitat de realitzar una pràctica preprofessional dins de les assignatures que formen part del seu pla de formació.

Així, tots els estudiants poden presentar les seves propostes fins al 14 de març en un únic arxiu pdf Tamany A3 (doble pàgina), el document ha de contenir: memòria tècnica amb definició de concepte i grau d'innovació, renders del producte, posicionament en el lineal i gràfica de l'envàs . El resultat de la selecció es donarà a conèixer a mitjans de comunicació nacionals, regionals i locals a través d'una gran difusió. Abans, el resultat es publicarà al web del Centre Tecnològic www.surgenia.es. La resolució es notificarà als interessats premiats.

L'alumne guanyador serà premiat amb un Diploma, així com un lot de 8 llibres sobre disseny ofert per Editorial Gustavo Gili i publicacions de Surgenia dirigides a dissenyadors. Els alumnes guanyadors del segon i tercer premi seran guardonats amb diploma i un exemplar del llibre "Psicologia per a creatius" ofert per l'editorial Gustavo Gili. Tots els participants a més, participaran en l'exposició virtual de les propostes presentades, a la pàgina web de Surgenia. 

Per a més informació consulta les bases del concurs aquí.