Espai de la Comissió d'Igualtat de la Facultat de Belles Arts

Presentació i objectius

La Comissió d'Igualtat de la Facultat de Belles Arts promou el respecte i la igualtat de drets i oportunitats de dones i homes.

La Comissió vetllarà pels principis de llibertat, democràcia, justícia, igualtat i solidaritat en tots els àmbits acadèmics i en concret per que qualsevol forma de sexisme, discriminació i exclusió per raons de sexe, d'identitat de gènere i d'opció sexual, siguin erradicades del nostre centre.

Línees de treball:

Afavoriment de l'ús d'un llenguatge no sexista en els documents generats per la Facultat

Desenvolupar accions de formació i sensibilització social, encaminadas a fomentar la igualtat entre dones i homes.

Fomentarà l'organització de cursos, tallers, cicles de conferències, jornades o exposicions artístiques que tractin sobre eixos temàtics que estiguin relacionats amb la igualtat de gènere (violència, assetjament, creació artística i cultural de dones, etc..)

Promourà les relacions i col·laboracions amb institucions oficials o grups de treball que treballin aspectes relacionats amb aquests objectius.

La Facultat inclourà a la seva pàgina web, informació de totes les activitats que es desenvolupin en relació a la igualtat entre dones i homes.

Fem una crida a la comunitat de la Facultat de Belles Arts a la participació en aquesta tasca a través de propostes d'activitats o queixes

+info