Col·lectivaccions: Seminari sobre contextos de comissariat, formació i producció.

Col·lectivaccions: aquesta setmana, del 12 al 14 de febrer del 2014.