BIG BOUNCE/ SITE SPECIFIC (DUET). MACBA es viu

22.02.2014 


Accés amb l'entrada al Museu.

Big Bouncers és un col·lectiu format per les creadores independents Cecilia Colacrai, Mireia de Querol i Anna Rubirola. El seu treball es defineix en tres línies: la creació de peces escèniques, la intervenció sobre els espais i la pedagogia.

Big Bounce/Site Specific, l’obra que es representa al MACBA, és una peça escènica d’estructura flexible centrada en el moviment, que mostra al públic els seus mecanismes compositius i que s’adapta als espais on es representa. Amb això, convida els espectadors a participar-hi amb una mirada activa i permet que en cada cas s’hi desplegui una creació instantània, única i irrepetible.

Aquesta activitat s'inclou en el programa MACBA es viu, que cada quart dissabte del mes es dedica a la dansa.