12a edició del Curs d'Agents Dinamitzadors de Projectes Artístics


Dissabtes 8, 15, 22 i 29 de març de 2014
De 10:00 a 14:00h
Preu/ 145 €


Com construir estratègies de mediació vinculades a projectes artístics contemporanis?
El curs explora nous contextos i noves iniciatives artístiques per implicar, conscienciar i crear nous públics. Aposta per una pràctica reflexiva i activa de l'educació artística, fent un recorregut des de la institució museística fins a altres experiències col·laboratives que enllacen art, pedagogia i territori, per tal de mostrar possibles metodologies i pautes crítiques per crear i accionar.

Modera el curs:  Jordi Ribas Boldú.
Ponents:  Aida Sánchez de Serdio/ Glòria Picazo/ Lluc Mayol/ Juan Francisco Fandos/ Laurence Rassel/  Teresa Rubio.

El curs s'organitza a partir de tres àmbits que mostren diverses maneres d'aproximar-se a les pràctiques d'educació i creació artístiques contemporànies:

 • Bloc 1.  Coordenades d'acció. Per una banda, exposa diferents enfocaments de l'educació artística, fent un recorregut històric i analitzant diversos marcs teòrics. Per altra, mostra pràctiques educatives a institucions museístiques o centres d'art, i situa nous formats expositius com a instruments de participació directa.
 • Bloc 2.  Nous processos educatius Centra l'atenció en tres espais d'acció: l'escola, el museu i l'esfera pública, presentant experiències que empren diverses estratègies i metodologies de treball amb diferents grups i contextos.
 • Bloc 3.  Recursos. Ofereix fonts per activar una bona recerca i documentació en la realització de projectes artisticoeducatius, i facilita eines que ajudin a dinamitzar-los.

OBJECTIUS 
 • Entendre les pràctiques artístiques contemporànies com a eina educativa i educadora.
 • Potenciar la pràctica reflexiva i activa de l'educació artística.
 • Mostrar com es treballa en projectes artístics actuals, amb nous formats i metodologies.
 • Presentar pràctiques col·laboratives que enllacen pedagogia i territori.
 • Formar a persones que dinamitzen projectes artístics, per una professionalització del sector.
 • Facilitar recursos per estar al corrent de les noves pràctiques i línies de treball del sector.

DESTINATARIS
 • Educadors que estiguin treballant o vulguin fer-ho en centres, sales i projectes artístics.
 • Docents que utilitzen o volen utilitzar l'art i els processos de creació contemporània com a eina educativa.
 • Estudiants d'art, artistes i agents culturals que vulguin aproximar-se a nous formats expositius que vinculen art, educació, institucions i territori.
 • Educadors socials que vulguin conèixer noves pràctiques col·laboratives entre pedagogia, art i comunitat, com a instruments de participació i recerca social.

Experimentem amb l'ART
20 anys en art i educació
Torrijos, 68  08012 Barcelona
932 171 877