Taller d’animació i composició de vídeo amb After Effects

Durada: 20 hores.
Professor: Juan Luis Campoy
Preu: 90 Euros
Plaçes: 10 estudiants (mínim 7)
Requeriments previs: Coneixements de Linux, Windows o Mac OS i també de Photoshop, Premiere o Final Cut.
Grup TAF-1 / Dates: 27, 28, 29, 30, 31 de Gener, de 10:00 a 14:00h.

Per fer la inscripció heu d’omplir aquest formulari.
Un mínim de 7 dies avanç de l’inici de l’activitat s’han d’ingressar els diners a la compta bancària:  0049-4124-40-2794046220, fent constar el vostre Nom i Cognoms i el Codi de l’activitat (TAF-*). El primer dia de classe s’ha de presentar el resguard de l’operació d’ingrés.
Objectius i desenvolupament:
Compendre l’ús del software d’animació i de composició dins dels processos de postproducció de vídeo.
Dotar a l’estudiant de la capacitat d’abstracció i de realització de les possibilitats compositives avançades. El conjunt de les tècniques tractades en el taller permet a l’estudiant desenvolupar projectes videogràfics amb un tractament complexe de les imatges.
S’utilitza After Effects, però els coneixements adquirits permeten també l’ús d’altres programes com Combustion, etc.
Totes les pràctiques estan tutoritzades de forma individualitzada.
Continguts:
  • Introducció a les tècniques de postproducció de vídeo – 2 hores
  • Composició 2D i 3D – 3 hores
  • Animació: Motion Graphics – 5 hores
  • FX i tècniques avançades: particules, tracking, rotoscòpia, etc. – 10 hores
+info LabMedia