Inauguració de l'exposició de Massimo Cova: Alter Ludus, de l'experiència docent a l'experimentació artística.

31.01.2014 a les 19:30h (inauguració)


31.01.2014 - 28.02.2014, de dilluns a divendres de 9-17h. i els dissabtes de 10-14h. (exposició)

El proper divendres 31 de gener a les 19:30h s'inaugurarà una exposició de Massimo Cova.
Alter Ludus, de l'experiència docent a l'experimentació artística estarà exposada al Convent de Sant Agustí.

El col.lectiu de joves de l’escola secundària es pot entendre com a model
representatiu de la complexitat social del món adult, amb tots els paràmetres de
convivència, creixement, aprenentatge, èxits i fracassos que es donen al llarg de la
vida de les persones.
Aquest projecte artístic pretén rescatar el valor d’uns elements efímers de la
quotidianitat en l’àmbit escolar, que poden ser rebutjats, exclosos o ignorats però
que són presents en la pràctica educativa, i que estan carregats de continguts i
de significats que parlen dels nois i noies, de les seves dinàmiques, de les seves
interaccions, de les vivències, de les lluites, dels esforços, de les expectatives i de
les aspiracions.
L’expressió plàstica no reglada, és a dir espontània, i l’ús, en sentit ampli, del
llenguatge visual per part dels adolescents a l’escola, genera una producció, sovint
transgressiva, de grafismes, composicions, signes i objectes, generalment efímers
i transitoris, que adquireixen un caràcter comunicatiu, expressiu o narratiu, crític o
celebratiu… és a dir un caràcter propi del llenguatge de l’art.
Embolcalls d’entrepans, avionetes de paper, fulls estripats, esborranys de
poemes, pissarres brutes, esdevenen al.legories de les nostres dinàmiques adultes,
paradigmes dels contactes humans, de la recerca de consens, de la submissió i
de la rebeldia a les normes, de la superació de límits, de la complexitat de cada

recorregut vital, de dificultats de comunicació, de riquesa multicultural…