Casa del caminar. Jordi Lafon + Domènec, Pere Grimau i Pau Faus

29.01.2014 - 19.00 h


MARGES I FRONTERES. Jordi Lafon

Prenent com a referència el fet de caminar com a pràctica estètica, Marges i Fronteres va realitzar-se mitjançant dues excursions simultànies entre Figueres i Perpinyà. Els caminants varen anar uns a l'encontre dels altres per trobar-se a la carena del Puig Neulós com a nexe d’unió entre Llenguadoc-Rosselló i l'Alt Empordà. Amb aquest acte es va voler descartar la frontera com a una línia divisòria, per a considerar-la com a un espai més ampli, capaç de generar oportunitats entre les persones i el territori.
El projecte Marges i Fronteres comença a les ciutats de Figueres i Perpinyà, i proposa un encontre entre persones a un espai natural, expandint la idea d'intervenció a l'espai públic urbà, per explorar els espais interludis, tot recreant situacions i rituals, com pot ser el soterrament de 48 bols de fang cru realitzats per infants de les dues ciutats. Aquest objecte secular, símbol de la mixtura entre el plat i el got, actua com a mínima representació de l’espai domèstic, un lloc de desig en el context dels èxodes transfronteres, la casa, el niu que es fon amb el camí amb la voluntat de retre un homenatge a totes les persones que van caminar, i que encara caminen entre fronteres per assolir els drets fonamentals de la vida.

Jordi Lafon, és artista visual i el seu treball s'inscriu en un context de paisatge variable, entès com a escenari de relats i accions possibles. Sovint, organitza les seves peces en forma d'arxiu o col·lecció, on afloren qualitats com l'ordre, el desordre, la cadència, la casualitat i el caos. Els seus darrers treballs giren a l'entorn de la participació, la col·laboració i l'aprenentatge compartint experiències com el caminar, el dibuix, la fotografia i l'escriptura amb projectes com: Marges i Fronteres, Deriva Mussol, Encontre, Com una Cadira i Criss-Crossing.


CAMINAR EL MAPA. Domènec, Pere Grimau i Pau Faus

Entenem el territori com una “geografia d’esdeveniments”. Partim de l’experiència directa i personal sobre el lloc per rescatar-lo de la simple lectura bidimensional del mapa. Proposem caminar el mapa, entenent aquest simple fet com una acció generadora d’experiències i un instrument útil per al coneixement del territori contemporani i de les seves transformacions. Volem establir un diàleg amb la ciutat real, un sistema obert de relacions en xarxa d’aproximació, escolta i interacció amb la ciutat contemporània, els seus marges i zones de conflicte que ens doti de eines per a l’acció.

Domènec, Pere Grimau i Pau Faus participen, juntament amb altres persones, com a membres de Observatori Nòmada Barcelona en la organització del projecte impulsat per el col·lectiu Stalker Rieres i Rambles, 5 recorreguts per l’àrea metropolitana de Barcelona el 2007. Posteriorment Domènec, Pere Grimau i Pau Faus han coordinat diferents projectes en la mateixa línia: ON Prat (El Prat de Llobregat. 2009), Canòdrom/Canòdrom (Barcelona, 2010) i Prótesis para un caminante (Huelva el 2011).

Domènec.
Artista visual. Ha realitzat exposicions i projectes in situ en diferents llocs como Irlanda, Mèxic, Bèlgica, França, Itàlia, Estats Units, Canadà, Israel, Palestina, Finlàndia, Eslovènia, Brasil o Argentina. Coeditor de la publicació d’art, arquitectura i espai públic Roulotte. [www.domenec.net]
Pere Grimau.
Fotògraf, professor del Departament de Disseny i Imatge de la Universitat de Barcelona, professor col·laborador de la Universitat Ramon Llull. Membre dels Grups de Recerca GRACMON i OITgrup de la Universitat de Barcelona.

Pau Faus.
Arquitecte i artista visual. Darrers projectes: TU-Recife (Spa das Artes, Recife), We Can Xalant (Can Xalant, Mataró), BadiaFonia (Badia del Vallès). És autor dels llibres ‘La Ciudad Jubilada’, ‘Figueres-Paris: 5 hores 30 minuts’ i coautor de ‘Co-Habitaciones. Patrimonio, taxidermia y autoconstrucción en Valparaíso’. [www.paufaus.net
]