Hipoesia visual i textual a la Llibertària

A través de les parelles conceptuals: text i imatge, i poesia visual i sonora participarem d'una aproximació a la poesia actual i de moltes de les seves possibilitats formals, coneptuals i estètiques mitjançant exemples concrets.
Un cop esbossats els camins que transita la poesia i mitjançant els poemes, els dibuixos i els sons, incentivarem la creació de poemes (en el sentit ampli de la poesia actual), i li donarem cos, espai, ritme i/o so, segons quina sigui la intenció de cada un d'ells.
A la darrera sessió farem una posada en escena final per la sala amb els dibuixos, poemes, poemesvisuals, objectes,..., i farem una lectura del que haguem escrit movent-nos per l'espai i els textos.

Taller a càrrec de Marta Darder i Núria Martínez-Vernis
Llibertària. C/Torrent de l'olla, 72