CONCURS: FOTONAT-UB2013

CONCURS FOTONAT-UB2013
Universitat de Barcelona 
Fins al 31/10/2013 [+]

La Universitat de Barcelona convoca el 7è Concurs de Fotografia de Natura fotoNAT-UB2013 i el Centre de Recursos de Biodiversitat Animal de la Facultat de Biologia n'és el responsable de l'organització i de la realització.

CategoriesZoologia: fotografia d'animals.
Natura: paisatges naturals o lleugerament transformats -paisatges rurals-, la gea, la fauna i la flora silvestres i la relació de l'home amb la natura.
ParticipantsTots els membres de la UB, és a dir els estudiants, el personal docent i investigador, el personal d'administració i serveis i els membres del col·lectiu Alumni UB. També poden participar els alumnes i els exalumnes dels cursos de Fotografia de la Natura que organitza el CRBA.

PremisCategoria de Zoologia:•  Un primer premi de 600 €
•  Un segon premi de 400 €
•  Quatre accèssits de 100 € cadascun
Categoria de Natura: •  Un primer premi de 600 €
•  Un segon premi de 400 €
•  Quatre accèssits de 100 € cadascun
Els premis podran ser declarats deserts pel Jurat.