TALLER: VIDEO EXPERIMENTAL A CÀRREC DE WALTER TEMPORELLI

HANGAR
15/01/2013 - 26/02/2013 


En qualsevol forma artística, l’experimentació representa l’autèntic motor de l’art. Tant des de les formes com des dels continguts, l’experimentació genera un espai de reflexió/acció sobre les diferents formes que el llenguatge artístic pot adoptar.
Pel que fa a l’audiovisual, des de la seva creació, el cinema ha estat un fèrtil camp obert a l’experimentació, que s’actualitza constantment, potenciat per les noves tecnologies de la comunicació. Per això aquest taller –amb una metodologia eminentment pràctica- es proposa revisar quins són aquestes formes d’experimentació, en paral·lel al desenvolupament i producció d’exercicis experimentals.

A QUI VA DIRIGIT?
Persones sense necessitat de coneixements previs, que vulguin introduir-se en el llenguatge audiovisual des d’un abordatge experimental.

OBJECTIUS:
Que els alumnes:
- descobreixin noves formes d’expressió audiovisual
- coneguin els principals corrents i artistes experimentals
- construeixin un espai de reflexió i de producció entorn de les seves pròpies idees.

METODOLOGIA
A partir d’una idea pròpia, que cada participant haurà de portar el primer dia de classes, aniran desenvolupant les diferents eines necessàries per poder portar-les a imatges, en exercicis de no més de 4 minuts d’extensió, d’aquesta manera, els participants estaran treballant en forma pràctica, amb metodologia de taller, les seves idees originals, a més de poder compartir les experiències i les propostes dels seus companys.
No són necessaris coneixements previs
Per dur a terme els exercicis d’enregistrament d’imatges s’utilitzaran diferents dispositius depenent dels requeriments de cada projecte (mòbil, handycam o càmera professional). Si l’alumne no disposa de mitjans propis, podrà tenir accés als equips de càmera i so d’Hangar, així com a les estacions d’edició per realitzar els seus exercicis. Si necessita treure fora del centre algun dels materials audiovisuals, se li aplicarien les tarifes de descompte en concepte de lloguer.

TEMARI
1)Perspectiva històrica de l’experimentació audiovisual: alguns exemples històrics i actuals
2)Tema i idea principal: l’origen del projecte. Factors de viabilitat del projecte, estructures narratives clàssiques i experimentals. Com sabem que tenim una història? Investigació i documentació. Narrar i/o experimentar?
3)Eines narratives: guió, sinopsi i escaleta
4)Els personatges: les claus del protagonista.
5)Experimentació amb imatges
6)Experimentació amb sons
7)Experimentació en posproducció
 


Més informació [+]