CONVOCATÒRIA: EL FUTUR. PROJECTES ARTÍSTICS

CONVOCATÒRIA EL FUTUR
Col·lectiu Morir de frío 
Fins al 25/02/2012

Bases convocatòria "El FUTUR"

El col·lectiu Morir de Frío obre una convocatòria de projectes artístics que girin al voltant de la idea "El Futur", concepte que creiem que es pot interpretar des de múltiples visions i que reflexionar-hi té una especial rellevança en el moment polític, social i mediambiental en el que ens trobem.1. La convocatòria  
L’objectiu d’aquesta convocatòria és el de fomentar la producció artística entre els estudiants de la Facultat de Belles Arts i de l’Escola Massana i poder donar difusió a aquelles obres seleccionades, a més de potenciar la reflexió sobre el moment concret en el que ens trobem. 

 
2. Participants La participació pot ser tant a nivell individual, com en grup i és oberta a tots els i les estudiants de la Facultat de Belles Arts i de l’Escola Massana.

 
3.Jurat  
Un jurat format per tres joves artistes, un/a docent de l’Escola Massana i un/a de la Facultat de Belles Arts, el qual s’anunciarà un cop clausurat el període d’entrega, seleccionarà, en el transcurs del mes de Març, 10 obres que s’adeqüin als criteris de selecció. En la selecció es tindrà en compte la projecció del tema i la relació amb el context contemporani.4. Calendari
El plaç d’entrega de projectes s’acaba el 25 de febrer de 2013. Les exposicions es duran a terme al llarg del mes d’abril i maig. L’exposició a la Facultat de Belles Arts s’inaugurarà la setmana de Sant Jordi, aprofitant les jornades de celebració que es porten a terme. Durarà 20 dies i després es portarà a la sala d’exposicions de l’Escola Massana, on també hi estarà el mateix període de temps. Durant aquest període es realitzaran entrevistes i articles sobre els artistes i les obres seleccionades que es publicaran al blog www.morirdefrio.com .

5. Responsabilitats de l’autor o autora de l’obra seleccionada  
En cas de ser seleccionat, cada participant es farà responsable de transportar, instal·lar i adequar la seva obra a l’espai expositiu, compremetent-se a ser present els dies de muntatge i desmuntatge. L'autor es compromet a cedir la seva obra durant el període de temps que duri l'exposició, després l'obra serà retornada a l'autor. Imatges d’algunes obres podran ser utilitzades per la producció de cartells o publicacions relacionats amb l’exposició.


6. Requeriments d'entrega En aquesta convocatòria s’accepta només obra produïda. Seran vàlides obres de qualsevol tècnica i format, que han de ser explicades en un dossier de dues pàgines de manera clara i especificant dades tècniques de l'obra, requeriments expositius, i imatges que permetin una bona visualització del resultat final. Els dossiers, enviats en el termini que s’especifica a les bases, seran els que entraran en el procés de selecció del jurat.

A més d’aquest dossier, també és necessari que el o la participant especifiqui les seves dades personals (nom, cognoms, dni, data de naixement, telèfon i adreça de correu electrònic). En cas de tractar-se d’una obra feta per un col·lectiu, s’hauran de facilitar les dades de tots els membres del grup.

Deixem com a optativa la decisió d’enviar també documentació gràfica i textual d’obra recent del o la participant, encara que ho recomanem. 


Tota la documentació ha de ser enviada per correu electrònic a l'adreça: info@morirdefrio.com Amb el subjecte "HE IMAGINAT UN FUTUR + NOM I COGNOM/S + TÍTOL DE L’OBRA". El format dels arxius ha de ser .pdf i per qualssevol dubte, podeu escriure’ns a aquest mateix correu.


Participar en la convocatòria suposa l’acceptació d’ aquestes bases.

Més informació [+]

-