Pronunciament de la Facultat de Belles Arts davant el projecte de "Ley Orgànica para la Mejora de la Calidad en Educación"La facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona fa seu, en tots els seus termes, el pronunciament de les facultats de Formació del Professorat i de Pedagogia de la Universitat de Barcelona, de 10 de desembre de 2012, quan manifesten el més absolut desacord amb el projecte de "Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad en Educación",
-    En considerar que representa una clara regressió en matèria educativa a més d'un atac frontal al model educatiu català,
-    Exigint la seva retirada i
-    Demanant a la classe política que faci tots els esforços possibles per a l'aprovació consensuada d'una Llei progressista, respectuosa amb les diferents realitats nacionals de l'estat i que compti amb la participació i l'acord dels agents directament implicats.
Declaració que traslladem a la resta de Centres de la UB, amb els què coincidim, i que fem pública a la pàgina Web de la Facultat.

Barcelona, 12 de desembre de 2012