PRESENTACIÓ : HIGH TECH = LOW COST?, PRIMERA APROXIMACIO.

MEDIAESTRUCH
Divendres 21/12/2012 

Els laboratoris de MediaEstruch són marcs interdisciplinars per a la recerca, el desenvolupament i la innovació (I D i) tecnocultural. Uns laboratoris orientats al prototipatge de recursos, mitjans i serveis pel sector de les arts i les pràctiques en viu. Els objectius dels laboratoris de MediaEstruch són analitzar, de manera col.laborativa i cooperativa, els reptes i les necessitats presents del sector i dissenyar possibles respostes i solucions de futur.

High Tech = Low Cost? es planteja des d'una pregunta de partida: En un temps de escassetat de recursos econòmics com els actuals, la inversió present en tecnologia pot ser una via d'estalvi futur pels equipaments teatrals? High Tech = Low Cost? pretén formular-se aquesta qüestió per tal de donar-li un diagnostic.

High Tech = Low Cost? es un projecte d'investigacio a l'entorn de les possibilitats que la implementació de dispositius tecnològics en els equipaments teatrals pot representar per a l'abaratiment dels costos tècnics i escenogràfics.

High Tech = Low Cost? reuneix un equip de tècnics escenogràfics, dramaturgs, economistes, arquitectes i programadors informàtics per tal de desenvolupar diverses linees d'investigació derivades de les pròpies necessitats del sector.

High Tech= Low Cost? tindra lloc al llarg de la primavera de 2013 i desenvolupar diverses linees de recerca previament sel.leccionades.

High Tech = Low Cost? realitza una primera trobada amb els agents del sector aquest proper divendres 21 de desembre de 2012. Aquesta primera consulta oberta te com a objectiu la definició d'un dibuix previ de les linees de recerca que podrien ser desenvolupades durant el laboratori al llarg de la primavera de l'any que ve. En aquest sentit, High Tech = Low Cost? s'ofereix com un laboratori de producció de recursos de nova generació al servei de les necessitats i expectatives del sector de les arts escèniques contemporànies.

Responsables tècnics d'equipaments teatrals sabadellencs i investigadors de nous mitjans com Insectotropics i WeLoveCode prendran part en aquesta primera aproximació.

MediaEstruch es un projecte de l'Ajuntament de Sabadell i Transit Projectes. Amb la col.laboracio d'UmesDos.

Més informació [+]