EXPOSICIÓ: OUVERTURE ACTE V

 SALA D'ART JOVE 
14/12/2012 - 31/01/2013


La memòria històrica, el valor i la percepció de l’empremta i el document, abordada des de prismes i amb llenguatges diferents, és present en el projecte del Taller de Ficció del Poble-sec o El mundo de los vencedores d’Ignasi Prat, de la mateixa manera que podíem trobar-la a Los anales de la historia de Juan Crespo, en l’ACTE III. Bibliografía de Bárbara Sánchez i Grau d’assistent d’artista professional de Farrés i Packard s’aproximen a la línia de crítica institucional en què se situava The Last Institution, del mateix Packard, amb notes més o menys properes a qüestions relacionades amb l’educació i la professionalització artística respectivament. D’una manera més específica, Leland Palmer a Primer intent se centra en la censura en l’àmbit cultural; potser no en el fons però sí en la forma podríem dir que reprèn aquesta proposta la manera activa i en cert sentit performàtica propera a l’activisme del Memetro de David Proto, en l’ACTE II.

Aquest terreny intersticial i intangible entre l’art i l’educació, i la seva representació raonada, és el centre d’interès de “/”, d’Aguirre, Bonhora, Generelo, Margo i Montobbio, que d’una manera més àmplia i centrant-se en la problemàtica dialògica entre agents ja explorava Slide, en l’ACTE IV.

Més informació [+]