ACTIVITAT: EN LLOC D'ACTUAR FABULO

TEATRE VILLARROEL
Dilluns 10/02/2012 - 21:00h


Laia Estruch (Barcelona, 1981) és llicenciada en Belles Arts per la Universitat de Barcelona, ciutat on viu. El 2010 va ser seleccionada per fer el darrer curs de llicenciatura a la universitat The Cooper Union (Nova York), on va estudiar amb artistes com Zach Poff, Matthew Buckingham i Sharon Hayes, que la van ajudar a donar un enfocament multidisciplinari al seu projecte. En aquest projecte la performance guanya cada cop més protagonisme i es fa servir d'eina per construir escultures efímeres, que, partint d'experi- ències personals, construeixen una nova espacialitat, en la qual el seu cos –ja sigui a través de la veu o de la gestualitat– es converteix en protagonista.

En lloc d'actuar fabulo, presentada a La Villarroel, és una peça escènica de 45 minuts de durada. Inclou un monòleg sonor a partir de la recuperació d'un regis- tre de vídeo, en què Laia Estruch va entrevistar el seu pare el 2009, i un treball en curs, en el qual ha adap- tat el contingut oral del vídeo a quatre performances. A partir d'aquest document d'àmbit familiar i caràcter autobiogràfic, l'artista explora conceptes que van des de la transmissió de la memòria emocional fins a la naturalesa de l'obra d'art amb relació al teatre i les pos- sibilitats de la performance per crear espais escultòrics.

Aquesta presentació constitueix el punt final d'un procés de treball iniciat al començament del 2012 amb la transcripció de les quatre hores de la cinta de vídeo per fer una selecció de les frases més representatives del personatge entrevistat (el títol del projecte fa refe- rència a una d'elles), els leitmotiv del seu pare, que han donat títol a la sèrie de quatre performances anteriors.

Les quatre performances són quatre lectures pen- sades per a l'espai expositiu. La paraula, ampliada i alhora esborrada, el cos i la veu són elements centrals de la presentació en escena. L'estructura que mante- nen és sempre la mateixa: un anunci, a mode d'element gràfic, que informa i convida l'espectador; una actuació en directe, basada en la lectura d'un text, i una frase ampliada (a la paret o al full de sala), que funciona com


Més informació [+]