TALLER: LA IL·LUSTRACIÓ I ELS TROPOS: UN JOC VISUAL

LA ESCOCESA
Divendres 16-17-18/11/2012

 
La metàfora, la al·legoria, la hipèrbole, la metonímia, la sinècdoque, la ironia, etc. i la seva expressió gràfica com a vehicle en la creació de la il.lustració.
Exploració de diferents mètodes de treball, tècniques, estils i aplicacions de la il.lustració.
Impartit per: Diego Mallo
Adreçat a: Interessats en la il·lustració, il·lustradors, dissenyadors, professionals i amateurs.

 
Més informació [+]